Gegevensbescherming

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

§ 2 Uw rechten

 

§ 3 Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

 

§ 4 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

 

§ 5 Andere functies en aanbiedingen op onze website

 

§ 6 Contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail

 

§ 7 Gebruik van de webwinkel

 

§ 8 Gebruik van WhatsApp Business

 

§ 9 Gegevensbeveiliging

 

§ 10 Actualisering en wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming

 

 

 

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

Wij willen u informeren over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

De verantwoordelijke partij volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO) is Beurskens GmbH, Hubertusstraße 19, 47638 Straelen, Tel: 0 28 34 / 94 38 0, Fax: 0 28 34 / 94 38 29, E-Mail: info@beurskens.de. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op datenschutz@beurskens.de of op ons postadres, onder vermelding van “functionaris voor gegevensbescherming”.

 

 

 

Indien wij voor bepaalde functies van ons aanbod gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners of indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder over de desbetreffende procedures informeren.

 

 

 

§ 2 Uw rechten

 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Recht op informatie (art. 15 DS-GVO),

 

 

 

Recht op correctie of verwijdering (art. 16, 17 DS-GVO),

 

 

 

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 DS-GVO),

 

 

 

Recht op bezwaar tegen verwerking (art. 21 DS-GVO),

 

 

 

Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 DS-GVO),

 

 

 

Recht om toestemming in te trekken (art. 7 lid 3 DS-GVO).

 

 

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DS-GVO).

 

 

 

§ 3 Bezwaar of intrekking van de verwerking van uw gegevens

 

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt.

 

Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen wij in elk geval aantonen in de volgende functiebeschrijving. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar van uw kant, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden voorleggen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

 

 

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de volgende contactgegevens: Beurskens GmbH, Hubertusstraße 19, 47638 Straelen, Telefoon: 0 28 34 / 94 38 0, Fax: 0 28 34 / 94 38 29, E-mail: info@beurskens.de.

 

§ 4 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

 

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons andere informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te presenteren en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, p. 1, lit. f DS-GVO):

 

IP-adres

 

Datum en tijd van het verzoek

 

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 

Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 

Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 

Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 

Website waarvan het verzoek afkomstig is

 

Browser

 

Besturingssysteem en zijn interface

 

Taal en versie van de browsersoftware.

 

Naast de bovenstaande gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, afhankelijk van de browser die u gebruikt, op uw harde schijf worden opgeslagen en voorzien in

 

Naast de bovengenoemde gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, afhankelijk van de browser die u gebruikt, en die bepaalde informatie verstrekken aan de partij die de cookie instelt (in dit geval, ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. De rechtsgrondslag voor dit gebruik is eveneens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

 

 

 

Gebruik van cookies:

 

 

 

(a) Deze website maakt gebruik van voorbijgaande en blijvende cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 

 

 

(b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waardoor verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

 

 

 

 

 

(c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

 

 

(d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

 

 

§ 5 Andere functies en aanbiedingen van onze website

 

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor wordt u meestal gevraagd om andere persoonsgegevens te verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

 

 

 

In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

 

 

 

Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van het aanbod over de gevolgen hiervan.

 

 

 

§ 6 Contact via het contactformulier of per e-mail

 

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de opgegeven e-mailadressen. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en kunnen reageren. Andere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

 

 

 

De gegevensverwerking met het oog op contact met ons wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO op basis van uw vrijwillige toestemming.

 

 

 

Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw bericht en eventueel andere informatie) door ons opgeslagen om op uw verzoek te reageren. Wij zullen de in dit verband verzamelde gegevens verwijderen zodra het niet langer noodzakelijk is om ze op te slaan, of wij zullen de verwerking ervan beperken indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. In dit geval is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DS-GVO de rechtsgrondslag.

 

 

 

§ 7 Gebruik van onze webwinkel

 

Onze webshop is uitsluitend bestemd voor ambachtslieden in de metaal-, hout- en glasbouw. Particuliere eindverbruikers en aanvragen van vaklieden in andere branches kunnen onze producten in de detailhandel of via vakhandelaren kopen. Om ervoor te zorgen dat alleen ambachtslieden bij ons bestellen, is het noodzakelijk om u vooraf te registreren. U kunt zich op onze website inschrijven voor de online shop. Daarvoor moet u ons bepaalde gegevens verstrekken (bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, enz.). Verplichte informatie wordt apart aangegeven, andere informatie is optioneel. Na verificatie wordt een klantenaccount voor u aangemaakt en ontvangt u uw toegangsgegevens per e-mail. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO. Uw klantaccountgegevens worden opgeslagen totdat ze worden ingetrokken.

 

 

 

Wij verwerken de door u in verband met de bestelling verstrekte gegevens voor de verwerking van uw bestelling. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de betalingsmogelijkheid die u bij de bestelling hebt gekozen, geven wij inventarisgegevens (bijv. naam en adres), bankgegevens (bijv. IBAN- of creditcardnummer, wachtwoorden, TAN’s en controlesommen) alsmede contractuele gegevens en gegevens van de ontvanger door aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die wij in de arm hebben genomen. Bovendien geven wij uw gegevens door aan de voor de levering verantwoordelijke verzendonderneming, voor zover dit voor de levering noodzakelijk is. Deze doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

 

 

 

Volgens het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Wij beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De rechtsgrondslag voor deze beperking is artikel 6, lid 6, van de wet op de gegevensbescherming. 6 lid 1 p. 1 lit. c DS-GVO.

 

 

 

WhatsApp krijgt automatisch toegang tot het adresboek van de door ons gebruikte mobiele telefoon. De daar opgeslagen telefoonnummers worden automatisch doorgegeven aan WhatsApp en van daaruit aan andere bedrijven van de Facebook-groep. WhatsApp voert ook metingen en analyses uit om haar diensten te verbeteren. Voor het gebruik van WhatsApp gebruiken wij een mobiele telefoon waarop alleen de contacten worden opgeslagen van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Dit sluit de overdracht uit van gegevens van derden die niet bij WhatsApp zijn geregistreerd.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over WhatsApp, hoe WhatsApp je gegevens gebruikt, je rechten en je mogelijkheid om je instellingen in te stellen: WhatsApp wordt geleverd door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden: https://www.whatsapp.com/legal/. WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild (dat het niveau van gegevensbescherming garandeert bij de verwerking van gegevens in de Europese Unie): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active. WhatsApp is eigendom van Facebook-bedrijven: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Gegevensbeveiliging

 

 

 

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de veelgebruikte SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken wij 128-bits v3. Aan het gesloten slotje in de adresbalk van de browser kunt u zien of een bepaalde pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden.

 

 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Actualisering en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

 

 

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van december 2022. Als gevolg van de ontwikkeling van onze website en de daarop aangeboden diensten, of door veranderingen in wettelijke of administratieve vereisten, kan het nodig zijn deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden ingezien op de website https://beurskens.shop/Rechtliche-Hinweise/Datenschutz/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

small_c_popup.png

U wilt contact met ons opnemen?

Schrijf ons een bericht.